Nasi specjaliści

Program wielospecjalistycznej i kompleksowej opieki nad małym dzieckiem realizuje zespół specjalistów pracujących w naszym Ośrodku. Zespół składa się z lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, pediatrii, neurologii dziecięcej, jak również fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, neurologopedów i pedagogów Montessori.

Lekarze

lek. med. Maria Gołda

specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej

lek. med. Małgorzata Nowaczek

specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii

lek. med. Joanna Olga Toś

specjalista rehabilitacji medycznej i pediatrii (I st)


Fizjoterapeuci

dr Anna Babiuch

specjalista fizjoterapii

Anna Dyras

fizjoterapeuta

Renata Falińska

fizjoterapeuta

mgr Iwona Kulikowska

fizjoterapeuta

mgr Beata Krupa

fizjoterapeuta

Psycholodzy

mgr Marta Czuba-Pietrzyk

specjalista i konsultant psychologii klinicznej

mgr Kinga Jaworska

specjalista psychologii klinicznej

mgr Katarzyna Mrozek-Szpulak

psycholog

mgr Anna Olek

psycholog kliniczny

mgr Klaudia Sroka

psycholog

Logopedzi

mgr Paulina Badan

neurologopeda

mgr Magdalena Bielak

logopeda

mgr Katarzyna Bojdo

neurologopeda

mgr Aleksandra Dyrga

logopeda

mgr Katarzyna Folta

neurologopeda

mgr Katarzyna Muniak

logopeda

mgr Magdalena Śliwak

neurologopeda

Pedagodzy

mgr Anna Malina

pedagog specjalny

mgr Elżbieta Zabiegaj

pedagog specjalny

Dyrekcja

mgr Elżbieta Zabiegaj

Dyrektor Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

lek. med. Joanna Olga Toś

Dyrektor Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

mgr Iwona Kulikowska

Z-ca Dyrektora Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego


Regulamin Ośrodka

Regulamin podmiotu leczniczego Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego >>>

Załącznik 1 >>> Załącznik 2 >>>

Nasi pionierzy

Gdy Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego powstawał w 1990r. był pierwszą, pionierską placówką tego typu w Polsce. Stało się to głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ofiarnej pracy jego założycieli i patronów.

Maria K. Drewniak

prof. h.c. dr med. Maria K. Drewniak specjalista pediatrii, rehabilitacji medycznej, założyciel i wieloletni dyrektor Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.
Prezes Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.
Pionier w zakresie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji wieku rozwojowego w Polsce.
Nagrodzona za zasługi w propagowaniu i wdrażaniu zasad profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju:
medalem "Aktion Sonnenschein" – „Miteinander wachsen” w 1989r. na kongresie w Brixen (Włochy), medalem "Parasol Szczęścia" przez redakcję "Twoje dziecko", nagrodą Hellbruegge – Award przez Międzynarodową Akademię Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium.
Uhonorowana tytułem profesora honoris causa na Uniwersytecie w Kazaniu
Członek Kuratorium Hellbruegge Stiftung
Docent Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium.

Theodor Hellbrűgge

Profesor Theodor Hellbrűgge (1919-2014), profesor zwyczajny Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium (LMU), pierwszy kierownik Katedry Pediatrii Społecznej LUM, studiował medycynę w Monastyrze i Monachium.
Twórca "Pediatrii Społecznej" i autor "Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej", nowoczesnego narzędzia diagnostycznego służącego do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka we wczesnym okresie rozwoju.
Na bazie MFDR rozwinął własną koncepcję "rehabilitacji rozwojowej", tzn. wczesnej diagnostyki, wczesnej multidyscyplinarnej terapii i wczesnej integracji społecznej dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.
Założyciel Centrum Dziecięcego w Monachium, wzorcowej placówki wdrażającej nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji wieku rozwojowego.
Prof. Hellbrűgge w oparciu o koncepcje pedagogiczne E. Séguina i Marii Montessori zaadoptował je do celów leczniczych. Jego dorobek naukowy liczy ponad 1100 naukowych publikacji, był promotorem 64 doktoratów.
Od początku istnienia KORWR związany z naszą placówką, którą wspierał i wielokrotnie odwiedzał.

KORWR